Máy chủ mới: Thanh Long - Nâng cấp vũ khí mới - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Máy chủ mới: Thanh Long - Nâng cấp vũ khí mới

Sau khi nhận quà tân thủ, nhân sĩ sở hữu vũ khí tần lăng 2, đeo lên các bạn đủ điều kiện để nhận quà nâng cấp vũ khí tại Quà Trưởng Thành.
Khi đó bạn sẽ nhận thêm 30.000 điểm danh vọng vũ khí Tần Lăng, đủ mua Vũ Khí Tần lăng 3, sức mạnh tuyệt đỉnh để chinh chiến.
Ngoài tra Vũ Khí Tần Lăng 3 còn có thể tinh luyện lên Vũ Khí Bá Vương, Sát Thần, Thiên Tuyệt và Vũ Khí Ngũ Hành.

Hệ thống tinh luyện vu khí mới:


- Thực hiện tinh luyện tại NPC Vũ Khí Danh Vọng
[​IMG]
- Nhân sĩ nhấp chọn mục Tinh Luyện Vũ Khí
- Đặt vũ khí đang có vào để kiểm tra, khi đó NPC sẽ báo bạn đang sở hữu vũ khí gì và cần những gì để nâng cấp lên vũ khí tiếp theo.
Chi tiết như sau:
Với cách nâng cấp này các bạn có thể thong thả nâng cấp vũ khí của mình, đen thì chịu chứ đỏ thì có thể 1 lần là thành công nâng lên vũ khí mới.
- Vũ khí sau khi nâng cấp giữ nguyên cường hóa và tính năng cấp cao sẽ tự biến đổi nhé.
Sở hữu vũ khí cuối là Vũ Khí Ngũ Hành, các bạn có thể dùng chức năng
Tinh Luyện Vũ Khí Ngũ Hành

Hệ thống nâng cấp Vũ Khí Ngũ Hành


Gặp NPC - Vũ Khí Danh Vọng tại Trường Ca Môn
[​IMG]
Bước 1:
- Dùng Bổ Thiên Thạch Thô (mở Rương Thượng Cổ bảo Rương là có) Đổi ra Bổ Thiên Thạch Tinh Chế.
[​IMG]
Bước 2:
- Bấm mục Shop Thần Thạch, dùng Bổ Thiên Thạch Tinh Chế để mua Ngũ Hành Thần Thạch 2-3-4-5...đến 20.
[​IMG]
Bước 3:
- Sau đó bấm mục Nâng Cấp Ngũ Hành để nâng lên Vũ Khí Ngũ Hành cấp 2-3-4....đến 20
[​IMG]

Chúc các bạn vui vẻ.

Xem Thêm:
Hướng dẫn cách chơi từ A-Z

Có thể bạn quan tâm