Máy chủ mới: Thanh Long - Nâng cấp trang bị mới - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Máy chủ mới: Thanh Long - Nâng cấp trang bị mới

[​IMG]
Hệ thống trang bị tại máy chủ Thanh Long sẽ ra mắt theo cấp cải lão của nhân sĩ, giúp nhân sĩ đỡ mệt mỏi hơn với việc tìm kiếm trang bị cho mình, chỉ cần chơi vui vẻ, cày cấp cải lão là có thể mua được trang bị xịn.

Hệ thông trang bị mới


- NPC Mua Trang Bị: Phương Hà Nhi - Trường Ca Môn
[​IMG]
Yêu cầu cấp cải lão để sở hữu Shop Trang Bị như sau:
[​IMG]

1 - Cách Tinh Luyện Trang Bị


Cách kiếm đá tinh luyện thô

[​IMG]

- Sau khi có Đá tinh luyện Thô, các bạn mang về NPC Phương Hà Nhi - Trường Ca Môn để mua các loại Đá Tinh Luyện cấp 1,2,3,4,5,6 để luyện hóa trang bị tương ứng.

[​IMG]
[​IMG]
Vào SHOP Đá Tinh Luyện để mua Đá Tinh Luyện bạn cần
[​IMG]
Đá Tinh Luyện cấp 1 đến cấp 6​
- Đá Tinh Luyện Cấp 1: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 1 - Bạch Ngân
- Đá Tinh Luyện Cấp 2: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 2 - Bạch Kim
- Đá Tinh Luyện Cấp 3: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 3 - Bá Vương
- Đá Tinh Luyện Cấp 4: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 4 - Sát Thần
- Đá Tinh Luyện Cấp 5: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 5 - Thiên Hoàng
- Đá Tinh Luyện Cấp 6: Dùng để tinh luyện trang bị cấp 6 - Ngũ Hành

[​IMG]

2 - Tinh Luyện Trang Bị


- Các bạn mang Trang Bị và Đá Tinh Luyện tương ứng về Trường Ca Môn gặp NPC Phương Hà Nhi để Tinh Luyện:

[​IMG]
[​IMG]
Đặt trang bị và Đá Tinh Luyện tương ứng vào để Tinh Luyện.
- Chi phí Tinh Luyện Trang bị:

[​IMG]
- Trang bị sau khi tinh luyện sẽ gia tăng mạnh mẽ:

[​IMG]
OPTION 3-5-7-9 MÓN TRƯỚC VÀ SAU TINH LUYỆN CÓ SỰ CÁCH BIỆT RÕ RÀNG

3 - Tách Tinh Luyện:- Tách trang bị tinh luyện nhận lại được 50% SỐ ĐỒNG đã tinh luyện
- Các bạn về NPC Phương Hà Nhi - Trường Ca Môn để thực hiện Tách Tinh Luyện

[​IMG]
[​IMG]

VÍ DỤ:
- Tách 1 món trang bị cấp 1 tinh luyện sẽ nhận lại được: 10 vạn đồng
- Tách 1 món trang bị cấp 5 tinh luyện sẽ nhận lại được: 50 vạn đồng

Lưu ý: để tránh bị tách phá acc
- Không nên cho mượn acc
- Nên đặt mã rương cho nhân vật khi cho bạn chơi


Chúc các bạn vui vẻ.

Có thể bạn quan tâm