Update Quà Mốc Nạp Mới trên toàn bộ các cụm máy chủ Kiếm Thế 17 Phái - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Update Quà Mốc Nạp Mới trên toàn bộ các cụm máy chủ Kiếm Thế 17 Phái

BQT Kiếm Thế 17 Phái xin gửi đến toàn bộ các nhân sĩ tham gia tại các máy chủ của Kiếm Thế VNG update quà mốc nạp mới như sau :
[​IMG]


+ Thời gian Update Quà Mốc Nạp mới cho các cụm máy chủ Liên Sever - S11 Diêm Đế sau khi Bảo trì 16h ngày 11/11
+ Sau khi Bảo trì hoàn tất các nhân sĩ có Mốc Nạp từ 10 triệu trở lên có thể nhận lại Quà Mốc Nạp mới
[​IMG]

BQT Kiếm Thế 17 Phái kính báo !

Có thể bạn quan tâm