Sự kiện mới: Event mua hạ - Mùa Thi... - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Sự kiện mới: Event mua hạ - Mùa Thi...

[​IMG]
Thân gửi nhân sĩ Kiếm Thế 17 PháiKiếm Thế Private hay và đông người nhất làng game việt.
BQT xin gửi tới các bạn sự kiện nhỏ: Mùa Thi

I - Sự Kiện Hè - Mùa Thi


- Bảo trì từ 16h00 đến 16h30 ngày 20/05
- Thời gian event: Kéo dài 2 Tuần - Từ 16h30 ngày 20/05 đến hết 02/06

Nội dung: 2 sự kiện lớn

Nội dung 1: Hoa Phượng


Nhân sĩ tham gia các hoạt động:
+ Săn Hải Tặc
+ Thiên Quỳnh Cung
+ Vạn Hoa Cốc
+ Đại Mạc Cổ Thành
+ Bạch Hổ Đường
+ Tiêu Dao Cốc
+ Tống Kim
- Nhân sĩ sẽ nhận được "Cành Hoa" (vật phẩm không khóa)
- Mang "Cành Hoa" về NPC Khổng Minh - Trường Ca Môn

*Giao Nộp sẽ có quà trực tiếp:
+ 100.000 exp/ Cành Hoa
+ 500 Bạc/ Cành Hoa

*Cách nộp:
- Nhấp vào NPC Khổng Minh
- Chọn dòng Góp Hoa Mùa Thi
- Nhấp số lượng Cành Hoa muốn Góp (lưu ý tắt autopk để không bị auto nhập số lượng)

PHẦN QUÀ TÍCH LŨY GÓP HOA CÁ NHÂN VÀ TOÀN MÁY CHỦ:1.Quà cá nhân


- Góp đủ 1000 "Cành Hoa" : 5 Thiên Sơn Tuyết Liên + 1 Dịch Cốt Đan + 1 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 5000 "Cành Hoa" : 5 Thiên Sơn Tuyết Liên + 1 Dịch Cốt Đan + 1 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 10.000 "Cành Hoa" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 2 Dịch Cốt Đan + 2 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 20.000 "Cành Hoa" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 2 Dịch Cốt Đan + 2 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 50.000 "Cành Hoa" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 5 Dịch Cốt Đan + 5 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 100.000 "Cành Hoa" : 20 Thiên Sơn Tuyết Liên + 5 Dịch Cốt Đan + 5 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 200.000 "Cành Hoa" : 20 Thiên Sơn Tuyết Liên + 10 Dịch Cốt Đan + 10 Tẩy Tủy Đan

2.Quà Tích Lũy Toàn Server:Mốc 100.000 CÀNH HOA:


- Toàn máy chủ Góp Hoa đạt mốc: 100.000 Cành Hoa
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 5000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 5000
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 500
+ Huân Chương Chiến Công: 100
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 1 viên

Mốc 500.000 CÀNH HOA:


- Toàn máy chủ Góp Hoa đạt mốc: 500.000 Cành Hoa
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 10.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 1 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 1000
+ Huân Chương Chiến Công: 200
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 2 viên

Mốc 1.000.000 CÀNH HOA:


- Toàn máy chủ Góp Hoa đạt mốc: 1.000.000 Cành Hoa
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 20.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 2 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 2000
+ Huân Chương Chiến Công: 300
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 3 viên

Mốc 2.000.000 CÀNH HOA:


- Toàn máy chủ Góp Hoa đạt mốc: 2.000.000 Cành Hoa
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 50.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 3 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 3000
+ Huân Chương Chiến Công: 500
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 4 viên

Mốc 5.000.000 CÀNH HOA:


- Toàn máy chủ Góp Hoa đạt mốc: 5.000.000 Cành Hoa
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 200.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 5 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 5000
+ Huân Chương Chiến Công: 1000
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 5 viên
+ 01 Bộ Lệnh bài Danh Vọng Đại

Lưu ý:

- Sự kiện FREE, có tính hỗ trợ exp trùng sinh cưới tuần, quà nhỏ lưu luyến mùa thi
- Cành Hoa là vật phẩm không khóa.
- Mọi quà tặng cá nhân đều là vật phẩm khóa.


Nội dung 2: Lưu bút mùa chia ly+ Mua "Lưu Bút" trên Kỳ Trân Các với giá 400 đồng thường/Lưu Bút
+ Tặng "Lưu Bút" cho bạn khác giới tính bằng cách:
* Bước 1: Nhấn chuột phải vào "Lưu Bút"
* Bước 2: Gõ đúng tên của bạn Khác Giới vào
* Bước 3: Nhập số lương "Lưu Bút" muốn tặng và Đồng Ý
Sau khi tặng Lưu Bút thành công:
* Mỗi Lưu Bút đem tặng sẽ nhận được "Thư Tình"
* Người được tặng Lưu Bút sẽ nhận được "Trái Tim" quà là exp..
* Sử dụng "Thư Tình" bằng cách nhấn chuột phải vào "Thư Tình" chọn số lượng sử dụng:

1. Quà tại Liên Server:
* Mỗi Thư Tình sử dụng nhân được: 500.000 exp + 500 bạc 
* Quà sử dụng 1000 "Thư Tình": 5000 Huân Chương Chiến Công
* Quà sử dụng 5000 "Thư Tình": Kích Hoạt đổi Iphone Tích Lũy
* Quà sử dụng 10.000 "Thư Tình": Kích Hoạt đổi Dị Thú Tích Lũy
* Quà sử dụng 20.000 "Thư Tình" : Kích hoạt đổi Áo Độc Bộ Tích Lũy
* Quà sử dụng 30.000 "Thư Tình": Kích Hoạt All Dị Vật Kiếm Thế 17 Phái
* Quà sử dụng 50.000 "Thư Tình": Kích hoạt dị vật " Hoàng Đế Ấn"

2. Từ S2 đến S8 - Bá Vương
* Mỗi Thư Tình sử dụng nhân được: 500.000 exp + 500 bạc
* Quà sử dụng 1000 "Thư Tình": 1000 Huân Chương Chiến Công
* Quà sử dụng 5000 "Thư Tình": 2000 Huân Chương + 2000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 10.000 "Thư Tình": 2000 Huân Chương + 3000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 20.000 "Thư Tình" : 5000 Huân Chương + 5000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 30.000 "Thư Tình": 500 chaos + 20.000 Điểm Năng Động 
* Quà sử dụng 50.000 "Thư Tình": Kích hoạt dị vật " Hoàng Đế Ấn"

3. Server S9 - Hoàng Đế :

* Mỗi Thư Tình sử dụng nhân được: 500.000 exp + 500 bạc
* Quà sử dụng 1000 "Thư Tình": 1000 Huân Chương Chiến Công
* Quà sử dụng 5000 "Thư Tình": 2000 Huân Chương + 2000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 10.000 "Thư Tình": 2000 Huân Chương + 3000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 20.000 "Thư Tình" : 5000 Huân Chương + 5000 Thượng Cổ Bảo Rương
* Quà sử dụng 30.000 "Thư Tình": Đồng Hành 10 Kỹ Năng + 3 Bộ Lệnh Bài Danh Vọng Đại
* Quà sử dụng 50.000 "Thư Tình": Kích hoạt dị vật " Hoàng Đế Ấn"

Thông tin Hoàng Đế Ấn:
- Đổi từ Nguyên Soái Ấn + 500 Vạn Tại NPC Bảo Vật Thiên Hạ, Mục Dị vật

- Options:
Hiệu quả bản thân: 
+ Chịu sát thương chí mạng - 40%
+ Kháng phản đòn thọ thương -20%
+ Sát thương chí mạng +40%
+ Sinh lực tối đa + 500.000
+ Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực 1000
+ Mỗi nửa giây hồi phục nội lực 100
+ Kỹ Năng Lục Khí Hóa Ngọc Công : Cấp +1

Hiệu quả đồng đội: 
+ Chịu sát thương chí mạng - 20%
+ Kháng phản đòn thọ thương -10%
+ Sát thương chí mạng +20%
+ Sinh lực tối đa + 200.000
+ Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực 1000
+ Mỗi nửa giây hồi phục nội lực 100
Số mục tiêu ảnh hưởng lớn nhất: 15


- Thời Hạn: Vĩnh Viễn

Có thể bạn quan tâm