Sự kiện cuối tuần, Kiếm Thế 17 Phái rực rỡ GÓP LỘC nhận quà FREE - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Sự kiện cuối tuần, Kiếm Thế 17 Phái rực rỡ GÓP LỘC nhận quà FREE

Kiếm Thế 17 Phái tự hào là Kiem The Priavte độc đáo và đông người chơi nhất làng game Kiem The lau tại Việt nam, là Game Kiem The lau dai, ổn định trên 3 năm, với sự sáng tạo lột xác hoàn toàn bản Kiếm Thế Gốc, sở hữu:
 - Tự viết lên bộ skill 150 Kiếm Thế đầu tiền làng Kiếm Thế Private.
 - Bộ skill đặc hiệu: Trùng Sinh, Cải Lão, Thăng Tiên, Nhập Ma, Độ Kiếp, Luận Hồi bá đạo...
 - Sở hữu 5 phái mới5 quái nhân Ngũ Hành: Quyền Tông, Tinh Túc, Tiêu Dao, Cổ Mộ và Toàn Chân. Tạo nên bản Kiếm Thế 17 Phái độc nhất.
Sự Kiện Cuối Tuần:
I- Sự Kiện GIẢM GIÁ NÂNG CẤP - CHỈ ÁP DỤNG CÁC MÁY CHỦ CŨ.
- GIẢM GIÁ NÂNG CẤP ẤN + NGỰA
- Áp dụng cho các máy chủ: Quỷ Kiếm, Thiên Kiếm, Hỏa Kiếm, Thủy Kiếm, Linh Sơn, Thái Sơn, Liên Server (Hợp Nhất)


II- Các Sự Kiện Khác - ÁP DỤNG TRÊN TOÀN BỘ MÁY CHỦ.

1. Tăng giới hạn Trùng Sinh ngày
- Máy chủ  Bá Vương: 100 lần/ ngày.
- Máy chủ Quỷ Kiếm: 100 lần/ ngày với nhân vật Cải Lão từ 7 trở lên, còn lại không giới hạn.
- Các máy chủ khác: 
+ Không giới hạn với nhân vật chưa Thăng Tiên - Nhập Ma
+ Nhân vật Ma Tôn - Thiên Tôn: 50 lần/ ngày.
+ Nhân vật Ma Tôn 10 và Thiên Tôn 10 đã max 2000 lần trùng sinh: Chuẩn bị nhận tu chân tầng mới.

2. Sự kiện trong ngày:
- Săn Boss Hòa Kỳ Lân: 14h30 và 19h
- Săn Boss Tần Thủy Hoàng: 11h35, 15h35 và 22h35
- Quân Đoàn Địa Ngục: 10h và 16h
- Quần Anh Động: 12h
- Tứ đại sát thủ: 13h30
- Săn boss 5x,7x,9x cày kẹo, tiền cổ: Full ngày
- Chạy hầm Thiên Quỳnh Cung, Vạn Hoa Cốc, Đại Mạc Cổ Thành cày trùng sinh: Full ngày.
- Cày điểm Hoạt Động - Tích lũy thành VIP
- Bạch Hổ Đường
- Tiêu Dao Cốc

- Xem chi tiết: TAI ĐÂY

III- Sự Kiện GÓP LỘC ĐẦU XUÂN - CHỈ ÁP DỤNG CHO MÁY CHÚ BÁ VƯƠNG
- Thời gian : Từ ngày 27/02 đến hết 04/03
- Nội dung:

Nhân sĩ  tham gia các hoạt động:
+ Thiên Quỳnh Cung 
+ Vạn Hoa Cốc 
+ Đại Mạc Cổ Thành
+ Bạch Hổ Đường 
+ Tiêu Dao Cốc
+ Tống Kim
- Nhân sĩ sẽ nhận được "Cành Lộc" (vật phẩm không khóa)
- Mang "Cành Lộc" về NPC Khổng Minh - Trường Ca Môn
- Giao Nộp sẽ có quà trực tiếp:
+ 100.000 exp/ Cành Lộc
+ 500 Bạc/ Cành Lộc

*Cách nộp:
- Nhấp vào NPC Khổng Minh
- Chọn dòng Góp Lộc Vui Xuân
-
Nhấp số lượng cành lộc muốn Góp (lưu ý tắt autopk để không bị auto nhập số lượng)

===============================================================

PHẦN QUÀ TÍCH LŨY GÓP LỘC CÁ NHÂN VÀ TOÀN MÁY CHỦ:
 Quà cá nhân:
- Góp đủ 1000 "Cành Lộc" : 5 Thiên Sơn Tuyết Liên + 1 Dịch Cốt Đan + 1 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 5000 "Cành Lộc" : 5 Thiên Sơn Tuyết Liên + 1 Dịch Cốt Đan + 1 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 10.000 "Cành Lộc" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 2 Dịch Cốt Đan + 2 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 20.000 "Cành Lộc" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 2 Dịch Cốt Đan + 2 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 50.000 "Cành Lộc" : 10 Thiên Sơn Tuyết Liên + 5 Dịch Cốt Đan + 5 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 100.000 "Cành Lộc" : 20 Thiên Sơn Tuyết Liên + 5 Dịch Cốt Đan + 5 Tẩy Tủy Đan
- Góp đủ 200.000 "Cành Lộc" : 20 Thiên Sơn Tuyết Liên + 10 Dịch Cốt Đan + 10 Tẩy Tủy Đan

Quà Tích Lũy Toàn Server:
Mốc 100.000:
- Toàn máy chủ Góp Lộc đạt mốc: 100.000 Cành Lộc
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 5000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 5000
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 500

+ Huân Chương Chiến Công: 100
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 1 viên

Mốc 500.000:
- Toàn máy chủ Góp Lộc đạt mốc: 500.000 Cành Lộc
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 10.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 1 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 1000

+ Huân Chương Chiến Công: 200
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 2 viên

Mốc 1.000.000:
- Toàn máy chủ Góp Lộc đạt mốc: 1.000.000 Cành Lộc
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 20.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 2 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 2000

+ Huân Chương Chiến Công: 300
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 3 viên

Mốc 2.000.000:
- Toàn máy chủ Góp Lộc đạt mốc: 2.000.000 Cành Lộc
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 50.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 3 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 3000

+ Huân Chương Chiến Công: 500
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 4 viên

Mốc 5.000.000:
- Toàn máy chủ Góp Lộc đạt mốc: 5.000.000 Cành Lộc
- Nhân sĩ có tích lũy cá nhân đủ 200.000 sẽ nhận được:
+ Tiền Cổ: 5 vạn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn: 5000

+ Huân Chương Chiến Công: 1000
+ Tinh Thạch Thánh Hỏa: 5 viên
+ 01 Bộ Lệnh bài Danh Vọng Đại


Lưu ý:
- Sự kiện FREE, có tính hỗ trợ exp trùng sinh cưới tuần, quà nhỏ lấy hên đầu XUÂN
- Cành Lộc là vật phẩm không khóa.
- Mọi quà tặng cá nhân đều là vật phẩm khóa.

Chúc các bạn vui vẻ.

Có thể bạn quan tâm