Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện thứ 2: Huyền Thoại Quỷ Ảnh Bào - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện thứ 2: Huyền Thoại Quỷ Ảnh Bào

Sự kiện 2: Huyền Thoại Quỷ Ảnh Bào


Thời gian diễn ra sự kiện:
Từ 0h00 ngày 18/12/2015 đến hết 24/12/2015.
Nội dung 1:

Mục đích event muốn nhân sĩ thể hiện sự hào hiệp của mình, bôn ba chinh phục ải mang về những túi quà giáng sinh thật ý nghĩa, gửi ông già Noel mang tặng các em nhỏ để cùng nhau có một Mùa Đông Không Lạnh.
Hoạt Động:
Nhân sĩ lập tổ đội tham gia chinh phục 3 phụ bản:
- Thiên Quỳnh Cung
- Vạn Hoa Cốc
- Đại Mạc Cổ Thành.


Mỗi ải kết Boss thành viên tổ đội sẽ nhận được 100 Túi Quà Giáng Sinh.
Mở túi quà giáng sinh sẽ ngẫu nhiên nhận được:
+ Áo ấm
+ Khăn ấm
+ Găng tay
+ Mũ len

Vật phẩm xếp chồng 5000.

Đem vật phẩm quà  về Nộp Ông Già Noel - Trường Ca Môn :
+ Nộp Khăn ấm nhận được 50.000 exp + 500 bạc + 2 kẹo giáng sinh
+ Nộp Găng tay nhận được 50.000 exp  và 1 tiền cổ + 2 vớ giáng sinh
+ Nộp Mũ Len nhận được 50.000 exp + 2 dây kim tuyến và cứ mỗi 50 Mũ Len sẽ nhận được 1 Rương Thượng Cổ.
+ Nộp Áo Ấm nhận được 50.000 exp + 2 quả giáng sinh và cứ mỗi 100 Áo ấm sẽ nhận được 1 bộ lệnh bài tiểu khóa.

Mỗi nhân vật chỉ có thể nộp tối đa 50.000 mỗi loại.
Như vậy event free này nhân sĩ có thể kiếm được:
+ 5 vạn tiền cổ
+ 1000 Thượng Cổ bảo rương
+ 500 bộ lệnh bài tiểu
+ Exp trùng sinh và bạc

Nội dung 2:
Đổi Hộp Quà Giáng Sinh tại NPC Ông Già - Noel
Yêu cầu:
- 01 Kẹo Giáng Sinh
- 01 Vớ giáng sinh
- 01 Dây kim tuyến
- 01 Quả giáng sinh
- 400 đồng thường.

Mở Hộp Quà Giáng Sinh nhận được:
- 500.000 exp
- Cứ 10 Hộp Quà Giáng Sinh tặng 3 Huân Chương Chiến Công
- Cứ 10 Hộp Quà Giáng Sinh tặng 3 Thượng Cổ Bảo Rương
- Cứ 30 Hộp Quà Giáng Sinh tặng 1 Bộ Lệnh Bài Tiểu
- Mở 10.000 Hộp Quà Giáng Sinh tặng 1 Đồng Hành 10 Kỹ Năng.
- Mở 30.000 Hộp Quà Giáng Sinh kích hoạt khai ấn dị vật: Quỷ Ảnh
Mỗi nhân sĩ có thể mở tối đa 30.000 Hộp Quà Giáng Sinh.

Tính năng Quỷ Ảnh.
Sau khi khai ấn dị vật: Quỷ Ảnh
NPC - Bảo vật sẽ có thêm dòng đổi Áo Quỷ Ảnh ở mục Dị vật.
Yêu cầu:
- Áo Sát thần + 100 vạn = Sát Thần Quỷ Ảnh Bào
- Áo Thiên Hoàng + 100 vạn = Thiên Hoàng Quỷ Ảnh Bào
- Áo Ngũ Hành + 100 vạn = Ngũ Hành Quỷ Ảnh Bào.

Options có thêm từ kích hoạt lên Quỷ Ảnh Bào:
- Chịu sát thương chí mạng: -10% - 25% - 50%
- Thời gian bị trạng phái bất lợi: -500 -1000 -2000
- Kỹ năng Quy Khứ Lai Hề cấp: + 1 +5 +10
( Chí mạng + 13% +25% +40% : Khi sát thương 1 địch sẽ ẩn thân ngay lập tức tỷ lệ 25% - 50% - 100%, thi triển skill đánh sẽ hiện thân)
Cực bá đạo.

Chúc các bạn vui vẻ


Có thể bạn quan tâm