Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện số 1: Quà đầy tháng Thiên Kiếm - Hội Mê Game Kiếm Thế - Kiếm Thế VNG - Kiếm Thế 17 Phái

Kiếm Thế 17 Phái - Sự Kiện số 1: Quà đầy tháng Thiên Kiếm

Thân gửi nhân sĩ Kiếm Thế 17 Phái.

BQT xin thông báo lịch ra sự kiện game Kiếm Thế 17 Phái như sau.

Sự kiện 1: Quà mừng đầy tháng tại máy chủ Thiên Kiếm

- Diễn ra từ 0h00 ngày 16/12/2015 đến hết 22/12/2015.
Sự kiện chỉ áp dụng cho Server THIÊN KIẾM

Nội dung Sự Kiện.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân sĩ võ lâm về NPC Sứ Giả Hoạt Động Khổng Minh - Trường Ca Môn chọn dòng: MỪNG ĐẦY THÁNG SERVER THIÊN KIẾM --> Nhận Quà- Sau khi nhận sẽ được Hộp Quà Sinh Nhật.


- Mở Hộp Quà Sinh Nhật để nhận thưởng.


- Mỗi nhân vật được nhận thưởng từ Hộp Quà Sinh Nhật 7 lần.
- Mỗi ngày chỉ nhận quà được 1 lần, như vậy nhận liên tục thì sau 7 ngày các bạn sẽ nhận hết quà từ Hộp Quà Sinh Nhật.
- Phần quà trong 7 lần nhận sẽ là:


**Đặc biệt
- Trong thời gian diễn ra Sự Kiện Đầy Tháng, BQT Kiếm Thế 17 Phái cũng mở chức năng: [Shop] Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
- Shop đặt tại NPC Sứ giả hoạt động - Khổng Minh nhằm phục vụ cho các bạn đã max Chân Nguyên có thể sử dụng Chân Nguyên Tu Luyện Đơn cho mục đích khác.

Chúc nhân sĩ vui vẻ!Có thể bạn quan tâm